De werkgroep Trage Wegen Stekene

De werkgroep Trage Wegen Stekene ijvert voor het openstellen, beschermen en onderhouden van de trage wegen. In dit kader neemt ze eigen initiatieven en treedt ze ook in nauw overleg met de gemeente Stekene en de betrokken actoren op het terrein.

De werkgroep promoot het duurzaam gebruik en belang van de trage wegen. Zo organiseert ze regelmatig trage wegenwandelingen in de gemeente.
Om dit te bereiken laten we ons inspireren door de landelijke vzw Trage Wegen en volgen we hun vormingsaanbod om de nodige deskundigheid in huis te halen.


Trage wegen zijn paden, wegen of doorsteekjes voor wandelaars, fietsers en ruiters
. Het concept van trage wegen benadrukt het belang van het creëren en behouden van toegankelijke routes voor zachte mobiliteit, los van drukke verkeerswegen.

Het prille begin

Na een inventarisatie in 2011 voltooiden een tiental Stekense verenigingen twee adviesnota’s en wenselijkheidskaarten over trage wegen in Stekene onder begeleiding van de vzw Trage Wegen. Dit met de bedoeling de oude voet- en kerkwegels in onze gemeente in de aandacht te brengen en hun functie in ere te herstellen ter wille van recreatie en veilige mobiliteit. 

Windstilte


Sinds de beide nota’s werden opgemaakt bleef het rond trage wegen heel erg stil in Stekene. Tot 2022 werden de kansen niet benut om hiermee aan de slag te gaan en een actief trage wegenbeleid uit te stippelen in Stekene. Integendeel, sinds 2011 zijn er alweer wat wegels extra gesloten geraakt. En dit terwijl de meeste van deze wegels en paden een juridisch statuut hebben dat hen niet zomaar kan sluiten, wel integendeel.

Nieuw decreet

In 2019 kwam er een nieuw Vlaamse decreet rond trage wegen, dat trage wegenbeleid actief promoot en dat nogmaals accentueert dat gemeenten werk moeten maken van het open maken en onderhouden van hun wegels.

Het gemeentebestuur heeft met de volle en intense ondersteuning van de werkgroep Trage wegen en de vzw Trage wegen een beleidskader opgemaakt. Dit kader voorziet enerzijds in een handleiding of toetsingskader. Dit moet ervoor zorgen dat men bij toekomstige projecten in de gemeente niet vergeet te denken aan de optie om trage wegen te heropenen of te creëren. Anderzijds is er een lijst met prioritaire trage wegen opgesteld waartoe de gemeente zich engageert om te heropenen. In dit tweede luik is ook sprake van een noord-zuidverbinding die als langeafstandsverbinder moet fungeren om de gemeente te doorkruisen.

Het nieuwe decreet steekt de believers van trage wegen een hart onder de riem en biedt dus nieuwe kansen voor een herwaardering van deze ‘openbare’ wegen. Maar, om een wegel open te krijgen of hem open te houden zijn getuigenissen van gebruikers, over hun eerder of huidig gebruik van wegels, erg belangrijk. Deze kunnen van nu zijn of van vroeger, uit persoonlijke ervaring of van een ervaring met een vereniging waartoe je behoort.

Vrijwilligers

De werkgroep Trage Wegen Stekene is een onafhankelijke werkgroep die het licht zag in 2019 en bestaat uit een groepje enthousiaste vrijwilligers.

Van links naar rechts: Bart De Block, Carl Ivens, Eric Vandaele, Geert Verwilligen, Veerle Van Hoey.

Hecht jij ook veel belang aan het open houden/maken van mooie trage wegen in Stekene?
Wil jij je mee engageren?
Neem dan zeker contact op met ons!